RROTOFREZA PËR MONDIAL GREEN

Featured

Gjerësia punuese 40-70 cm
Numri i thikave 24 (12 majtë dhe 12 djathtë)

Share