MBJELLËSE E PATATEVE 2 REND

Featured

Mbjellëse e patateve 2 rend
»» Numri i njësive punuese 2
»» Distanca mes rendave 32,5-67,5
»» Pesha 205kg
»» Kapaciteti bartës 180kg
»» Gjatësia 140cm
»» Gjerësia 180 cm
»» Lartësia 145cm
»» Fuqia e kërkuar 18KW

Share