NXJERRËSE E PATATEVE 1/2 REND

Featured

Nxjerrëse e patateve 1/2 rend
»» Njësi punuese 1 / 2
»» Gjerësia punuese 45-60cm / 70-110cm
»» Gjatësia 140-160 / 200 – 260cm
»» Fuqia e kërkuar 20kw / 30KW

Share