NXJERRËSE PËR QEP

Featured

Nxjerrëse për qep
»» Lidhja në tre pika në traktor
»» Fuqia e kërkuar 18KW
»» Gjerësia punuese 100-120 cm

Share