Haxhijaha është themeluar në vitin 1989 dhe aktualisht ka të punësuar rrethe 90 punëtor në fusha të ndryshme profesionale.

Featured

Haxhijaha nga Rahoveci është themeluar në vitin 1989 dhe aktualisht punëson rreth 90 punëtorë në fusha të ndryshme profesionale. Aktivitetet kryesore janë import-eksport i paisjeve bujqësorë të të gjitha profileve, pranë të cilave fusha e saj e aktivitetit është zgjeruar edhe me importin e gomave nga vende të ndryshme të botës.

Share