Banka TEB podupire poljoprivredna poduzeća, potpisuje ugovor s “Haxhijaha”

Featured

TEB banka, među najmoćnijima u zemlji, nastavlja s potporom poljoprivrednih gospodarstava na Kosovu. Predstavnici TEB banke danas su posjetili prostorije Udruge Vinara u Rahovecu, gdje su ih dočekali predsjednik udruge, Fejzulla Berisha i vlasnika tvrtke „Haxhijaha” Ruzhdi Haxhijaha.

Stranke su potpisale važan sporazum, koji već godinu dana pruža potporu agrobiznisima za koje se kaže da izravno utječu na gospodarski razvoj zemlje.
Generalni direktor TEB-a Ayhan Alibioglu rekao je da se nakon godinu dana vrati u Rahovec, uspjeh je vidljiv jer su se nositelji kartice udvostručili.

TEB je u početku rekao da je potpisivanjem ugovora s Haxhijah pokrenula kampanju za financiranje poljoprivredne opreme pod vrlo povoljnim uvjetima.

S’druge strane, vlasnik tvrtke „Haxhijaha” Ruzhdi Haxhijaha je rekao da će ovaj sporazum stvoriti bolje uvjete za poljoprivrednike.

Share